Felügyelet

2011. évi CXC. törvény

Tisztelt Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) módosításával a 27. § (2) bekezdés értelmében "az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá hét órától tizennyolc óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről azzal, hogy tizenhat óra után a tanulók felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak láthatják el.”

Szántó Zoltán

Igazgató