Szakkörök, korrepetálások

Az intézményben biztosított szakkörök, tanórán kívüli foglalkozások

Minden szakkör térítésmentes.

Szakkörök

Ügyes kezek

Német

Informatika

Matematika 

Énekkar

Rajz és vizuális kultúra

Angol 

Anyanyelvi

Kölyökatlétika

Tömegsport

Labdarúgás

Kézilabda


Korrepetálások

1-4.évfolyam

Anyanyelv

Biológia, földrajz

Fizika, kémia

Német nyelv