Bemutatkozunk

Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola

A Nádasdyak 1660-as urbáriumában találunk először írásos említést az iskoláról, ami egytantermes volt a 19. század végéig. Az 1868-as népiskolai törvény miatt nagyobb épületre volt szükség. Az iskola a Felsőbüki család kúriájában működött 1903-ig. A kúriát lebontották, és 7 hónap alatt felépült az emeletes római katolikus népiskola, amit a község lakossága, a falu vezetése, az egyház és az Esterházy család összefogással hozott létre. Ma ennek emlékét őrzi az iskola falán lévő márványtábla.

A II. világháború utáni évtizedekben több környező település iskolájában (Petőháza, Csapod, Röjtökmuzsaj) is megszűnt a felső tagozat. Ennek köszönhetően intézményünk jelentős körzeti központtá nőtte ki magát. A 70-es évektől testnevelés tagozat is működött iskolánkban, majd 1981-ben átadták a környék legnagyobb tornatermét. A növekvő diáklétszám szükségessé tette egy új, modern iskola megépítését, amely 1988 szeptemberére készült el, 14 tanteremmel, hozzá tartozó konyhával és étteremmel. Az ezredforduló környékén több éven keresztül folytatott nálunk oktatási tevékenységet a Rába Gimnázium levelező tagozata is. Ettől az időszaktól kezdve – a szabad iskolaválasztásnak köszönhetően – még több település (Pusztacsalád, Iván, Agyagosszergény, Vitnyéd) gyermekei váltak iskolánk tanulóivá. 2007. július 15-től a petőházi alsó tagozat iskolánk tagintézményévé vált. 

Az oktatásban történő központosításnak köszönhetően 2013. január 1-jétől a KLIK lett iskolánk fenntartója, majd az újabb átszervezések következményeként 2017. január 1-jétől mind a fenntartói, mind a működtetői feladatokat a Soproni Tankerületi Központ látja el. 

Az elmúlt évtizedekben az iskola neve többször is változott. 1984-től 1991-ig Iliás Ferenc nevét viselte, majd 2007-ben felvette Felsőbüki Nagy Pál nevét, aki 1777. október 7-én itt született és hazánk kiváló reformkori nemesi politikusa volt. Intézményünk jelenlegi neve így: Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola.

Az oktatás korszerű épületekben folyik. 2008-ban a település önkormányzata, mint akkori fenntartó pályázatainak (ROP, TIOP, TÁMOP) és anyagi támogatásának köszönhetően egy komplex fejlesztés valósult meg. A tárgyi feltételek javításán túl a rengeteg továbbképzésnek köszönhetően jelentős intézményi megújulás történt. A máig is folytatódó digitális eszközbeszerzés ekkor vette kezdetét. Külön említést érdemel a tanuszoda, ahol alsós diákjaink az úszás alapjaival ismerkedhetnek meg szakképzett pedagógusok segítségével.   


Két alapítvány is működik intézményünkben  (Alapítvány az Általános Iskoláért és A Fertőszentmiklósi Általános Iskola Tehetséges Tanulóit Segítő Közalapítvány), melyek az iskolát támogatják egyrészt a felszerelések korszerűsítésével, másrészt a tanulók jutalmazásával.

A magas színvonalú szakmai munkánkat az is alátámasztja, hogy felsőoktatási intézményekről fogadunk gyakorlós hallgatókat, akiknek szakmai fejlődését kiváló mentortanáraink segítik. 

Több sportágban is kiváló megyei és országos eredményeket érnek el tanulóink, így a labdarúgásban, kézilabdában, sakkban és az atlétika területén is. 

Évtizedek óta van énekkarunk, és a Pedagógus Női Kar is iskolánkban működik. A két énekkar gyakran lép fel együtt iskolai, városi, megyei rendezvényeken. Mindenki által nagyon várt esemény a  nagy tradíciókkal bíró karácsonyi koncert is. 

A nehéz helyzetű, gyenge képességű, sajátos nevelési igényű tanulóinknak korrepetálást tartunk a fő tantárgyakból. Ezen felül ezekkel a gyerekekkel fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus és logopédus is foglalkozik.

A szabadidő kulturált eltöltésére mozi- és színházlátogatásokat, klubdélutánokat szerveznek az osztályfőnökök. A Lázár Ervin Program keretében minden tanévben, minden osztályunk megtekinthet egy-egy az életkori sajátosságuknak megfelelő színházi előadást.

Rajzszakköröseink szívesen járnak képzőművészeti kiállításokra, míg a természet kedvelői iskolai túrákon valamint túratáborokon vehetnek részt az Erdei Vándortábor program keretében. A sikeres Határtalanul Pályázatok során a mindenkori 7. osztályosok a Felvidék gyönyörű tájait és kulturális értékeit ismerhetik meg. Az adott tanévek végén az érdeklődő diákok Csodaszarvas táborokban gyarapíthatják tudásukat és szerezhetnek közösségi élményeket.