Diákönkormányzat

Iskolánkban a diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja.
Tagjai a 5-8. osztályok közösségei által megválasztott osztálytitkárok és küldöttek, akiknek megbízatása egy tanévre szól.
Diákönkormányzatunk alapvető célja a tanulók érdekeinek képviselete, védelme.
Feladatunknak tekintjük a tartalmas iskolai élet kialakításában való aktív résztételt, a diákévek emlékezetessé tételét.
Programtervünket az osztályközösségek javaslatai alapján állítjuk össze, tevékenységünk kiterjed a diákokat érintő valamennyi kérdésre.
A tanulói érdekképviseleten túl részt veszünk az iskolai élet alábbi területeinek szervezésében, segítésében:

  • Tanulmányi munka /a tanuláshoz való pozitív viszony erősítése, versenyek, vetélkedők/
  • Sportprogramok / Mikulás kupa, osztálybajnokságok, versenyek/
  • Szabadidős programok, túrák, kirándulások /klubdélutánok, kerékpártúrák, Nyuszi buli, karácsonyi játszóház, országjáró túrák, gyermeknapi programok/
  • Kulturális programok /ünnepi megemlékezés az aradi vértanúkról, iskolánk névadójáról, az 1956-os forradalomról, alsós diáktársaink megajándékozása Mikuláskor, karácsonyi műsor, farsangi karnevál, március 15-i ünnepi műsor, 8. osztályos diáktársaink búcsúztatása/
  • Környezetvédelmi munka /hulladékgyűjtés, az iskola környékének rendezése, a termek otthonosabbá tétele, óvása, a város köztereinek rendezése a Föld Napján, faliújságok díszítése ünnepi alkalmakra/
  • Ügyeleti szolgálat

Céljaink megvalósulásáról, programjainkról, a diákjogok érvényesüléséről a tanév végén diákközgyűlésen számolnak be a munkacsoportok vezetői és a diáktanács titkára.
A diáktanács és munkacsoportjai megbeszéléseiket szükség szerint, általában havonta tartják.
Döntéseikről, az aktuális tennivalókról a hétfőnkénti ügyeletátadáson tájékoztatják diáktársaikat.